Cerrar

La millor solució del mercat per a la salut bucodental de les Famílies.
Amb totes les garanties: preus garantits, codis de bones pràctiques; drets del pacient i certificacions.
Més de 1.900 clíniques i de 14.000 tractaments en promoció en tot el territori nacional.
Més de 50 serveis dentals gratuïts i estalvis importants en tots els tractaments.
Pla de salut bucal infantil gratuït, inclòs en 1.400 clíniques.